Popüler Konular : Üç mü, dört mü?-Rota... | Üç Türk denizcisi ku... | Meeting the Legend... | Kariyere bir mola... | Bundan böyle düşüner... | Pedalla deniz el ele... |
Türk Bayrağı'na geçiş işlemleri
Naviga
7.03.2017
A | a
Türk Bayrağı'na geçiş işlemleri

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türk Bayrağı'na geçişte sıkıntı yaşanmaması, her yerde aynı uygulamanın yapılabilmesi için bazı kararlar aldı. Buna göre: 

Türk Bayrağı'na geçiş sırasında uygulama esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek üzere, liman başkanlıklarınca aynı prosedüre göre işlem yapılarak uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.
• Tekne kayıt işlemlerinde ilk müracaat Liman Başkanlığına yapılacaktır,
• Yabancı bayraklı olan özel veya ticari kullanıma esas tüm teknelerin kayıtları yapılacaktır,
• Teknenin hangi liman başkanlığı sınırlarında bulunduğuna bakılmaksızın, müracaat ettiği liman başkanlığında işlemler yapılacaktır,
• Tekneye ait belgelere yönelik İngilizce-Türkçe tercüme veya noter onayı gibi bir talep yapılmayacaktır. İngilizce belgeler yok ise o zaman Türkçe tercümesi istenecektir.
• Teknenin yurt dışında bulunması durumunda da kayıt işlemleri yapılacaktır,
• Seyir İzin Belgesinde sürelerin geçmiş olması halinde de işlemler yapılacaktır,
• Ülkemizde oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişilerinde söz konusu Kanun kapsamında işlemlerinin yapılması,
• Teknenin 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir kayıt veya tescil belgesinin orijinali/aslı liman başkanlığına verilecektir.
• Tekne isim başvurusu yapılacaktır,
• Teknenin kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise TC kimlik numarası,
• Teknenin kayıt edileceği kişi tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,
• Yabancı bayrakta ki kayıt veya tescil belgesinde bir kişiden fazla sahip bulunması halinde, sahiplerden birinin müracaatının kayıt işlemleri için yeterli olması, diğer ortaklardan bir yazı istenilmemesi,
• Kayıt veya tescil belgesinde ismi bulunan kişinin hissesini başkasına devir ettiğini gösteren işlemlerin (noter belgesi dahil) dikkate alınmaması, diğer ortaklardan herhangi bir belge istenilmeden teknenin kayıt belgesindeki tüm ortaklar adına ilk kayıt işleminin yapılması,
• Ekte yer alan Taahhütnamenin tekne sahibi tarafından doldurulması ve kayıtta taahhütnamenin esas alınması,
• Teknenin tonaj 69 sertifikası var ise o belgeye göre Tonilato Belgesi düzenlenmesi ve teknenin 2 adet fotografının alınarak kayıt işlemlerinin tamamlanması,
• Milli Gemi Siciline tescil edilecek gemilerin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra sicil işlemlerinin yapılması,
• Kayıt aşamasında bir yıllık süreyi beklemeden teknesinin ölçümünü yaptırmak isteyenlerden, teknenin 2 adet fotoğrafının istenmesi, meri mevzuatımıza göre proje gereken durumlarda projenin istenmesi, tekne üzerinde makine bilgileri ile tekne ölçüm ve kontrolü yapılarak tonilatoya esas işlemlerin tamamlanması,
• Ölçümü yapılamayan teknelerin mevcut kayıt veya tescil belgesi veya taahhütnamede belirtilen ölçüm değerleri ile kayıt işleminin yapılması,
• Tekne harca tabi ise Ruhsatname harcının, harçtan muaf ise Ruhsatname ücretinin yatırıldığına dair makbuzun alınması,
• Tekne ölçümlerinin kayıt tarihinden sonra en geç bir yıl içinde tekne sahibi tarafından yapılması gerektiğinin bildirilmesi ve taahhütname alınması,
• Ölçüm işlemleri tamamlanmayan teknelerin Ruhsatnamelerinin 1 yıllık düzenlenmesi,
• Ölçümü yapılmadan ruhsat verilen teknelerin ölçümleri yapıldığında ölçü bilgilerinde değişiklik olmaması halinde, düzenlenecek ruhsatnamelerde ruhsatname harcı veya ücreti alınmaması,
• Tüm işlemleri tamamlanan(ölçme, terkin, gümrük işlemleri gibi) teknelerin 5 yıllık vize yapılarak ruhsatnamelerinin verilmesi,
• Kaydı yapılan ancak terkin belgesi, ölçüm işlemleri ve ithal işlemi tamamlanmayan teknenin bu işlemleri tamamlanana kadar satışının yapılmamasının(ortaklık devirleri dahil) sisteme kayıt edilmesi,
• Terkin belgesini ibraz edilen, ithal ve ölçüm işlemi tamamlanan teknelerin satış taleplerinin yerine getirilmesi,
• Tekne sahiplerinin ödemesi gereken %1 oranındaki KDV'nin hesaplanmasında, gümrük müdürlüğü tarafından kurulan Değer Tespit Komisyonu kararının esas olduğunun tekne sahiplerine bildirilmesi,
• Kayıt edilen teknenin 3 ay süre zarfında ilgili KHK kapsamında gümrükleme işlemlerinin yapılması için, liman başkanlığına bilgi verilmesini talep eden ve ekine de Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Örneği bulunan yazının, teknenin ithal işleminin yapılacağı yerdeki gümrük müdürlüğüne Liman Başkanlığınca gönderilmesi,
• Leasing yoluyla yabancı bayrakta bulunan tekneler için; leasing süresince finans kurumunun sahipliği yanında kiracı kullanımına esas işlemlerin yapılabileceği şeklinde liman başkanlıklarınca işlemlerin yapılması, bu açıklamalar dışında bir müracaat olduğunda ise konunun Genel Müdürlük ile paylaşılması gerekmektedir.
 
           
 
SİTEDE ARA
               
Naviga Yayınları
 
 
 
HAVA DURUMU
 
 
 
 
 
FIRTINA TAKVİMİ

01 Temmuz Yaprak Fırtınası

03 Temmuz Sam Yelleri

06 Temmuz Fırtına

09 Temmuz Çark Dönüşü Fırtınası

11 Temmuz Bevarih rüzgarları sonu

16 Temmuz Fırtına (2 gün)

18 Temmuz Sıcakların artması

26 Temmuz Kara Erik Fırtınası

TAKVİM
 
 
NAVİGA ÜYELİK
okuyucu@navigamagazin.com Adres: Kalamış Fener Cad. İskele Sok. (Gamze Sok.) No: 2 Kalamış 34025 Kadıköy-İ
NAVİGA E-BÜLTEN
 
Tasarım & Kodlama: Tekklik Bulut ve Internet Hizmetleri